Loading...

Rietdekkers Gilde

/Rietdekkers Gilde
Rietdekkers Gilde2018-04-11T20:24:56+00:00

Het Rietdekkers Gilde is een vereniging van praktiserende rietdekkers. De vereniging is in 2011 opgericht met als doel: Promotie van het ambacht rietdekken in brede betekenis

Deze doelstelling wordt nagestreefd door

  • het bewaken van het ambachtelijke vak van rietdekker en dit waar nodig te ondersteunen
  • het bewaken van de kwaliteit van het gebruikte riet
  • belangenbehartiging van de leden
  • het uitvoeren van keuringen
  • het uitgeven van een kwaliteitskeurmerk

Deze doelstelling wordt bereikt door het stellen van kwaliteitseisen aan de leden en het toetsen
daarvan. Het ambachtelijke aspect van het vak rietdekker wordt benadrukt en met name
toegepast bij monumentale panden. De gebruikte materialen (natuurlijk met name riet als
grondstof) wordt bemonsterd en onafhankelijk geanalyseerd op kwaliteitsaspecten als
vochtopnemend vermogen, schimmelgroei, samenstelling en dikte stengelwand, etc.